Jak napisać dobrą recenzję?

Często spotykamy w sieci i gazetach recenzje różnych produktów oraz dzieł, takich jak filmy czy przedstawienia teatralne. Pomimo tego, że często czytamy tą formę tekstu często jej stworzenie nastręcza nam wielu trudności. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy otrzymali zadanie stworzenia recenzji. W ich głowach często pojawia się pytanie: „Jak napisać recenzję, która będzie spełniała wszystkie wymogi formalne charakterystyczne dla tej formy tekstu i zostanie dobrze oceniona?”. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Na początek warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie. Czym jest recenzja? Otóż jest to ocena jakiegoś dzieła, publikacji, wystawy lub produktu. W recenzji powinna zostać zawarta jego analiza, musi spełniać także funkcję informacyjną. Dobrze napisana recenzja powinna zachęcić lub zniechęcić osobę ją czytającą do zapoznania się z dziełem będącym jej przedmiotem, bądź też zakupu produktu recenzowanego lub rezygnacji z niego. Ten gatunek literacki ma za zadanie również kształtowania gustu odbiorców oraz informowanie ich o nowościach na rynku.

Zatem jak napisać recenzję? Każda recenzja powinna składać się z trzech zasadniczych części. Pierwszą z nich jest część informacyjna. Zawiera ona informacje na temat produktu lub dzieła. Za przykład w przypadku recenzji towaru mogą posłużyć tutaj dane o producencie, roku produkcji, specyfikacji technicznej sprzętu. W przypadku oceny dzieła powinniśmy zamieścić dane o jego autorze, reżyserze, aktorach, scenografii czy muzyce. Drugim wymaganym elementem recenzji jest część oceniająca. W przypadku oceny przedstawienia czy też filmu powinniśmy w niej przytoczyć uwagi krytyków filmowych oraz wypowiedzi widzów o jakości gry aktorskiej, oprawie muzycznej oraz scenariuszu i oprawie graficznej. W przypadku recenzji produktu powinniśmy zamieścić w tym miejscu opinie użytkowników towaru oraz opinie specjalistów w danej branży. Trzecim i ostatnim elementem składowym recenzji jest część oceniająca. Zawiera ona naszą subiektywną opinię o przedmiocie recenzji.

Sama kompozycja tekstu to jednak tylko połowa sukcesu. Nie odpowiedzieliśmy do końca na zadane na początku pytanie. Jak napisać recenzję która spotka się z aprobatą? Oprócz przywołanej powyżej struktury ważne jest użycie języka charakterystycznego dla tej formy literackiej. Powinniśmy często używać pierwszej osoby liczby mnogiej. Jej zastosowanie ma na celu podkreślenie faktu, bądź przynajmniej stworzenie wrażenia że sam recenzent zalicza się do grona użytkowników opisywanego sprzętu. Kolejną formą charakterystyczną dla recenzji są bezpośrednie zwroty do jej czytelników. Ma to na celu wymusić ich większe zaangażowanie w czytanie recenzji. Często stosowane są również konstrukcje bezosobowe. Ich zastosowanie pozwala stworzyć wrażenie, iż prywatne opinie i osądy przytaczane przez twórcę recenzji są w rzeczywistości faktami.

Jak widać odpowiedz na pytanie o to jak napisać recenzję nie jest wcale prosta. Jeżeli jednak podczas jej tworzenia będziemy trzymać się wytycznych zamieszczonych powyżej powinna spotkać się ona z pozytywnym przyjęciem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here