Pomoc w rozprawce

Jak napisać rozprawkę? Nie jest to takie proste. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, czym dokładnie jest rozprawka. Jest to długa forma wypowiedzi posiadająca dosyć ściśle określone reguły. Pisząc rozprawkę rozpatrujemy jakiś problem, więc można uznać ją za prace naukową. Ogólnie polega ona na wyrażeniu swojego zdania w odniesieniu do postawionej tezy lub hipotezy.

Rodzaje rozprawek.

Występują dwa typy rozprawek. Jedną z nich jest rozprawka dedukcyjna, w której formułujemy tezę, którą popieramy swoimi argumentami. Natomiast w rozprawce indukcyjnej stawiamy na wstępie hipotezę, w której odnosimy się do argumentów za i przeciw. Teza to stwierdzenie, co do którego mamy pewność, zaś hipoteza to stwierdzenie, które nie jest słuszne ale zamierzamy je udowodnić.

Z czego składa się rozprawka?

Z reguły rozprawka składa się z trzech punktów, takich jak wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. We wstępie powinniśmy przedstawić tezę, pokrótce ją opisać oraz odpowiedzieć jak zrozumieliśmy temat zadania. Następnie w rozwinięciu przedstawiamy po kolei nasze argumenty. Ważne żeby pamiętać o tym, że każdy kolejny argument powinien zaczynać się od akapitu. Nadaje to rozprawce przejrzystości i dobrej składni. Kolejnym etapem jest zakończenie, w którym powinniśmy podsumować swoją pracę, wyciągnąć wnioski oraz sformułować własne zdanie na temat poruszanego problemu.

Cenne rady

Przed napisaniem rozprawki dokładnie zapoznaj się z tematem. Staraj się pisać zgodnie ze swoimi osobistymi odczuciami. W takiej sytuacji pozwoli ci to na pisanie prosto z serca a dzięki temu rozprawka będzie mniej sztuczna i nieszablonowa. Ważne jest żeby przedstawić przynajmniej trzy argumenty za lub przeciw twojej tezy. Przed rozpoczęciem pisania zapisz w notatniku lub marginesie brudnopisu wszystkie informacje i argumenty, które następnie wykorzystasz pisząc rozprawkę. Przygotuj ściśle określony plan, którego będziesz się trzymał. Jeżeli jesteś dobrze zapoznany z tematem i przychodzą ci do głowy cytaty, które pasują do danego problemu, użyj ich. Pamiętaj jednak, że na wszelakich egzaminach nie możesz swobodnie parafrazować znanych cytatów tylko pisać je w pierwotnej wersji. W innym wypadku możesz otrzymać ujemne punkty. Od samego początku staraj się zaciekawić odbiorcę oraz pozwolić mu zrozumieć problem nawet bez wcześniejszego zapoznania się z faktami. Bardzo ważne jest w tym zbudowanie ciekawego wstępu, w którym zaciekawimy odbiorcę do dalszego czytania. Po przeczytaniu wszystkich informacji oraz zapoznaniu się ze zwrotami znajdującymi się poniżej z całą pewnością będziesz już wiedział jak napisać rozprawkę.

Zwroty, które mogą ci się przydać.

-Na wstępie, zacznę od…
– Po pierwsze…
– Myśl, że…
– Uważam iż..
-Następnie
– Po drugie… Po trzecie…
– Chciałbym odnieść się do..
– Zwróćmy uwagę na…
– Każdy ma swoje racje, ale…
– Kolejnym argumentem jest..
– Widzimy więc, że
– Moim zdaniem,
– Mimo podzielonych głosów, uważam że
– Podsumowując
– Reasumując
– Rozpatrując wszystkie wyżej przestawione argumenty za i przeciw, …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here